Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor. Förutom de allmänna villkoren har Forsbers Buss AB även följande särskilda villkor.

 

AVBESTÄLLNING

 

Teater-/evenemangs-/endagarsresa

När du reser med Forsbergs Buss på en teater-/evenemangs-/endagarsresa ingår avbeställningsskydd i resan. Behöver du avboka din resa, är de kostnader som kan komma att belasta dig, sådana kostnader som vi som researrangörer i vår tur blir belastade av. Som exempel kan nämnas förskottsbetalade teater- och konsertbiljetter, under förutsättning att ingen annan kund övertar biljetterna. Vid avbokning utgår alltid en administrationsavgift på 50 kr. Obs! Avbeställning måste ske. 

 

Flerdagarsresor

När du reser två eller fler dagar med Forsbergs Buss gäller följande avbokningsregler.

 

1  Vid avbokning mer än 30 dagar före avresan erlägges en avgift på 200 kr per person. *

2  Sker avbeställning 15-30 dagar före avresan erlägges hela anmälningsavgiften vid utlandsresa, övriga
    flerdagsresor 15% av resans pris. *

3  Sker avbeställning 1-14 dagar före avresan erlägges 25% av resans pris.*

4  Sker avbeställning inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

 

 -   Vid resor där flyg ingår gäller särskilda avbeställningsvillkor.

 

 *  OBS! På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och
  avbokningar oavsett orsak.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

När du reser med Forsbergs Buss har du möjlighet att teckna avbeställningsskydd för 200 kr. Har du avbeställningsskydd kan du, utan extra kostnad, boka av resan t o m 3 arbetsdagar före avresedagen, oavsett orsak. Den enda kostnad för dig är de 200 kr för avbeställningsskyddet samt kostnader för ej försålda biljetter vid teater- och evenemangsresor. Avbeställningsskydd kan endast beställas samtidigt med resan.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM INGÅR

Vid avbeställning, på grund av med läkarintyg styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller hans familj behövs inget avbeställningsskydd för att avbokning ska kunna ske (gäller ej då flyg ingår i resan). Endast en avgift på 200 kr per person uttages*. Har du redan tecknat avbeställningsskydd behöver du inte betala 200 kr ytterligare. Obs! Avbeställning måste ske före avresedagen och läkarundersökning ske senast avresedagen.

 * OBS! På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak.

 

BAGAGE

På grund av bussens begränsade utrymme och maxlast får bagage på högst 30 kg per person tas med i bussen. Kontrollera noga att du inte glömmer något. Det kan vara besvärligt att återfå kvarglömda effekter. Om du trots allt skulle glömma något hjälper vi till att efterforska sakerna till självkostnadspris.

 

BARNRABATTER

På våra resor lämnar vi inga generella barnrabatter då även ett barn tar upp en plats i bussen. Om vi som researrangör erhåller barnrabatter för entré eller dylikt vid besöksmål lämnar vi naturligtvis denna rabatt vidare till dig som kund.

 

BETALNING OCH ANMÄLNINGSAVGIFT

För våra dagsturer behöver ingen anmälningsavgift erläggas. Vid flerdagarsresor utomlands är anmälningsavgiften 500 kr per person. Slutlikvid betalas till Forsbergs Buss senast 15 dagar innan avresedagen.

 

BOKNING

Du kan boka din resa direkt hos Forsbergs Buss. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord.

 

BUSSEN

Resorna genomförs med moderna långfärdsbussar utrustade med fällbara stolar, läslampor, luftintag, toalett, kylskåp, kaffekokare och luftkonditionering. Det kan förekomma att Forsbergs Buss hyr in buss med motsvarande standard från annat företag. Med reservation för oförutsedda händelser. För allas trevnad och säkerhet är rökning ej tillåten i bussen.

 

RESEBEVIS

Efter det du beställt din resa erhåller du ett resebevis samt inbetalningskort på resan. Kontrollera noga att allt stämmer med den bokning du gjort. 

 

FÖRSÄKRING

Vid utlandsresa, tag med Försäkringskassans intyg som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. Kontrollera även att du har reseförsäkring med i din hemförsäkran, om inte -  kontakta ditt försäkringsbolag.

 

GENOMFÖRANDE AV RESA

Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare meddelas resenären senast 2 dagar före avresan. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Vid längre resor senast 14 dagar före avresan.

 

GÄSTER MED SPECIELLA BEHOV

Önskemål om speciell mat skall meddelas vid bokning. Eventuellt funktionshinder eller annat handikapp skall meddelas vid bokning så vi kan hjälpa till vid val av resa.

 

JOURTELEFON

Vid problem efter kontorstid kan du nå oss på jourtelefon 070 – 630 11 59.

 

PASS OCH VISUM

För utomnordiska resor skall resenär vara försedd med giltigt pass. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att nödvändiga visum och andra handlingar ordnas. 

 

REKLAMATIONER

Vi hoppas du inte ska finna anledning till klagomål. Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till färdledaren på resan så denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till researrangören skall ske skriftligen och senast 30 dagar efter avslutad resa.

 

RESEGARANTI

Forsbergs Buss AB har ställt lagstadgade garantier hos Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.

 

ÖNSKEMÅL

Du är självklart välkommen att framföra speciella önskemål. Forsbergs Buss och reseledaren kommer i möjligaste mån att försöka uppfylla dem, men vi kan inte lämna någon garanti för att dina önskemål uppfylls. Obs! Alla önskemål ska framställas vid bokningen av resan för att om möjligt kunna uppfyllas.

 

ÖPPET KÖP

Forsbergs Buss erbjuder kostnadsfri avbeställning upp till 35 dagar före avresan.

 

 Tack för att du läser resevillkoren - Det kan bespara både dig och oss en mängd överraskningar.